Home / Huyện Bình Lục

Huyện Bình Lục

Cập nhật khuyến mại, tin tức, chính sách của FPT Hà Nam tại huyện Bình Lục

Lắp mạng FPT tại huyện Bình Lục

5 / 5 ( 4 votes ) Lắp mạng FPT tại huyện Bình Lục miễn phí Bình Lục là huyện đồng bằng Bắc Bộ. Phía Đông Bắc và phía Bắc giáp huyện Lý Nhân với ranh giới là nhánh nhỏ của sông Châu Giang, phía Tây Bắc giáp huyện Duy Tiên và T.P. Phủ Lý với diện tích là 154,9 km². Bình Lục được FPT Hà Nam nhanh chóng triển khai hạ tầng ...

Read More »
Hotline 0918.212.080